Aktuální dění>

Nejbližší vlastní koncert

I. koncert sborového cyklu sezony 2016/2017

I. koncert sborového cyklu sezony 2016/2017

15. 12. 2016

Říkadla Leoše Janáčka patří k vůbec neoriginálnějším skladbám inspirovaným českým a moravským folklorem. V devatenácti miniaturách postupujících v rychlém sledu za sebou skladatel zhudebňuje jednoduché dětské říkanky. Jejich břitký humor dokresluje vtipnou instrumentací a také melodiemi, často ironicky krkolomnými, napodobujícími lidskou řeč.

Také Legenda z dýmu bramborové nati je inspirována venkovským prostředím. Neuvádí jen příběh Matky Boží, která sestoupila z oltáře, aby našla svého ztraceného syna, ale vytváří i humorný, skoro sarkastický obraz malé české vesnice. V závěru vrcholí velkolepou oslavou života a přírody. Bohuslav Martinů zesílil venkovskou atmosféru kantáty celou řadou folklorních prvků, mj. prostou lidovou melodikou a také zvláštní instrumentací, v níž vyniká zobcová flétna a akordeon.

Izaiášovo proroctví je poslední velkou kompozicí Bohuslava Martinů. Skladatel ale stačil dokončit jen první dvě části, třetí zůstala pouze v náčrtcích. Kantáta se i přesto provozuje a působí uceleným dojmem. Prorokova slova „Hospodin vyprázdní zemi a pustou ji učiní“ Martinů dokresluje temným zvukem trubky, violy, tympánů a klavíru. Naplňuje je hlubokou hudbou, která je v porovnání s jeho dosavadní tvorbou překvapivě odlišná a nová.

Janáčkův Otčenáš byl původně zkomponován jako hudební doprovod k živým obrazům. Skladatel ale vytvořil dílo tak silné, že se na jeho původní určení zapomnělo. Rozsáhle koncipovanou modlitbu s doprovodem harfy a varhan přednášejí střídavě smíšený sbor a sólový tenor. Janáček staví intimní a niterné plochy do velkých kontrastů s plochami majestátními a dramatickými. Jeho zhudebnění textu je tak výmluvné, že žádné živé obrazy k dokreslení výrazu nepotřebuje.

Vstupenky v síti GoOut – objednat nebo v pokladnách Rudolfina

>

Nejbližší vystoupení

Dny Bohuslava Martinů 2016

Dny Bohuslava Martinů 2016

19. 12. 2016
>

Novinky

další novinky
Vizitka sboru>

Špičkový profesionální sbor s více než osmdesátiletou tradicí a světovým renomé. Vystupuje s předními orchestry a spolupracuje s dirigentskými osobnostmi, jakými jsou Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Jiří Bělohlávek, Pierre Boulez, Riccardo Chailly, Kurt Masur, Zubin Mehta, Riccardo Muti či Simon Rattle.

více o sboru
Chichesterské žalmy detail alba
>

Vybíráme z historie sboru

>Vybíráme z členů souboru

/* by Sinfin.cz */